Πόσες θερμίδες «καίμε» κάνοντας σεξ και ποιες στάσεις βοηθούν στη γράμμωσή μας;

24

‘,enableHover:false,enableTracking:true,buttons:{twitter:{via:’@sexyangelsgr’}},click:function(api,options){api.simulateClick();api.openPopup(‘twitter’);}});$(‘#facebook’).sharrre({share:{facebook:true},template:’

{total}

‘,enableHover:false,enableTracking:true,buttons:{layout:’box_count’},click:function(api,options){api.simulateClick();api.openPopup(‘facebook’);}});$(‘#googleplus’).sharrre({share:{googlePlus:true},template:’

{total}

‘,enableHover:false,enableTracking:true,buttons:{size:’tall’},urlCurl:’http://sexyangels.gr/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,click:function(api,options){api.simulateClick();api.openPopup(‘googlePlus’);}});var $_shareContainer=$(“.sharrre-container”),$_header=$(‘#header’),$_postEntry=$(‘.entry’),$window=$(window),startSharePosition=$_shareContainer.offset(),contentBottom=$_postEntry.offset().top+$_postEntry.outerHeight(),topOfTemplate=$_header.offset().top,topSpacing=_setTopSpacing();shareScroll=function(){var scrollTop=$window.scrollTop()+topOfTemplate,stopLocation=contentBottom-($_shareContainer.outerHeight()+topSpacing);$_shareContainer.css({position:’fixed’});if(scrollTop>stopLocation){$_shareContainer.css({position:’relative’});$_shareContainer.offset({top:contentBottom-$_shareContainer.outerHeight(),left:startSharePosition.left,});}
else if(scrollTop>=$_postEntry.offset().top-topSpacing){$_shareContainer.css({position:’fixed’,top:’100px’});$_shareContainer.offset({left:startSharePosition.left,});}else if(scrollTop1024){topSpacing=distanceFromTop+$(‘.nav-wrap’).outerHeight();}else{topSpacing=distanceFromTop;}
return topSpacing;}
$window.scroll(_.throttle(function(){if($window.width()>719){shareScroll();}else{$_shareContainer.css({top:”,left:”,position:”})}},50));$window.resize(_.debounce(function(){if($window.width()>719){shareMove();}else{$_shareContainer.css({top:”,left:”,position:”})}},50));});/*]]>*/

Source link